Σχετικές υπηρεσίες

  • Οι επόμενες διαφάνειες σχεδιάστηκαν προκειμένου να σας παρέχουν μερικές βασικές πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες (νομικές, υπηρεσίες υγείας, ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, παροχής στέγης κλπ) οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν την επανένταξή σας
  • Αυτό το μέρος είναι διαθέσιμο ξεχωριστά για κάθε χώρα-μέλος, ώστε όταν θα διαβάσετε την μεταφρασμένη εκδοχή του υλικού να μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικές με την χώρα σας.