Θεμα 2 Τι : σκέψου τους στόχους σου

Πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε για να μπορέσουμε να βρούμε το δρόμο μας. Όπως είπε ο Σενέκας: «Αν κάποιος δεν ξέρει σε ποιο λιμάνι πλέει, κανένας άνεμος δεν είναι ευνοϊκός».

Οι στόχοι μας καθορίζουν την κατεύθυνση και τη στρατηγική μας στις πράξεις μας και επιτυγχάνονται μέσα από μεμονωμένες εργασίες και βήματα.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ήδη το σημείο του να θέσουμε τους στόχους μας είναι ένας προληπτικός τρόπος για να αποκτήσουμε τον έλεγχο της ζωής μας. Οι καλοί στόχοι συνεπάγονται πολλά κριτήρια, δύο από τα οποία είναι υψίστης σημασίας:

 • οι στόχοι είναι μετρήσιμοι (γνωρίζουμε ακριβώς δείκτες επιτυχίας – χρόνος, ποσό, αριθμός,…).
 • οι στόχοι είναι επιτεύξιμοι (θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τους πετύχουμε).

Οι έξυπνοι στόχοι πρέπει να απαντούν στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  • ΤΙ ακριβώς θέλετε να πετύχετε;
  • ΠΩΣ θέλετε να το πετύχετε;
  • ΠΟΤΕ θες να το πετύχεις;
  • ΓΙΑΤΙ θέλετε να το πετύχετε;
  • Έχουμε ευνοϊκές ΣΥΝΘΗΚΕΣ για να το πετύχουμε;

Το ακόλουθο κείμενο θα σε βοηθήσει να τοποθετήσεις τους στόχους σου:

Ορισμός στόχων με χρήση έξυπνης μεθοδολογίας

Το SMART είναι ένα αρκτικόλεξο που χρησιμοποιείται στο coaching (καθώς και στη διαχείριση έργων κ.λπ.) για τον καθορισμό στόχων.

Είναι ένας τρόπος αξιολόγησης της ποιότητας των στόχων (από την άποψη της προσωπικής ανάπτυξης ή έργου) που τίθενται μέσα σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Επιπλέον, αυτός ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για τη διαχείριση απόδοσης με τους στόχους να είναι οι παράμετροι που πρέπει να εκπληρωθούν.

Οι στόχοι που τίθενται πρέπει να είναι φιλόδοξοι και προκλητικοί, ωστόσο όχι απρόσιτοι. Ίσως θα πρέπει να ξεκινήσουμε θέτοντας δευτερεύοντες, εύκολα εφικτούς στόχους και η επίτευξή τους θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή μας.

Ας δούμε τα γράμματα που αντιπροσωπεύουν το ακρωνύμιο SMART:

S Συγκεκριμένος

Όσο πιο συγκεκριμένος ορισμός του στόχου, τόσο πιο εύκολος είναι ο δρόμο για την επίτευξή του.

Μετρήσιμα

Διαφορετικά δεν θα είναι δυνατό να αξιολογηθεί εάν κατευθυνόμαστε προς αυτά και δεν μπορούν να ελεγχθούν. Μέτρηση σημαίνει εκτίμηση σε ποιο βαθμό έχει επιτευχθεί ο στόχος. Οι παράμετροι μέτρησης πρέπει να μετρούνται με ακριβή τρόπο (διαστάσεις, βάρος, ποσότητα, ποιότητες κ.λπ.).

Α Αποκτήσιμος

Ο στόχος πρέπει να είναι δικός σας, να ανατεθεί εσωτερικά και να γίνει αποδεκτός από εσάς. Εάν οι στόχοι σας ανατεθούν από άλλο άτομο, δεν θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί εσωτερικά και θα βρείτε πάντα κάτι «πιο ενδιαφέρον» να κάνετε.

R Ρεαλιστικός

Κάθε στόχος πρέπει να είναι ρεαλιστικός. Θα πρέπει να είναι εφικτό σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα χρησιμοποιώντας σχετικά εργαλεία, γνώσεις και πόρους.

T Σχετικός με το χρόνο

Εάν ο στόχος δεν έχει ξεκάθαρο χρονικό πλαίσιο, μοιάζει με όραμα. Με καθορισμένη προθεσμία, ο στόχος γίνεται δεσμευτικός.

Activity: Set your own smart targets

Το καθήκον σας είναι να σημειώσετε τουλάχιστον τρεις στόχους που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε το ΓΙΑΤΙ σας.

Χρησιμοποιήστε τη μεθοδολογία SMART. Για πιο σύνθετους στόχους, χρησιμοποιήστε τη μεθοδολογία SMART επίσης για να χωρίσετε τον στόχο σε επιμέρους βήματα και δραστηριότητες που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου.

Εάν εξακολουθείτε να αισθάνεστε αβέβαιοι πώς να το κάνετε, κάντε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Τι πρέπει να κάνω, να αλλάξω ή να παραλείψω για να πετύχω τους στόχους μου;
 • Υπάρχουν προϋποθέσεις (γνώσεις, δεξιότητες, πόροι) για την επίτευξή του;
 • Θα μπορέσω να φτάσω ο ίδιος τον στόχο ή θα χρειαστώ εξωτερική βοήθεια;
 • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξή του;
 • Πώς θα μάθω το επίτευγμά μου; Πώς μπορώ να μετρήσω τον στόχο;

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

ΣΤΟΧΟΣ 1 Θα βρω μια νέα δουλειά ως κύρια απασχόληση στη γενέτειρά μου έως τις 10 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.

 • Δραστηριότητα 1 την επόμενη εβδομάδα: τη Δευτέρα θα τηλεφωνήσω στην Υπηρεσία Απασχόλησης και θα οργανώσω μια συνάντηση εκεί με στόχο να βρω δουλειά.
 • Δραστηριότητα . 2 την επόμενη εβδομάδα: από τη Δευτέρα, θα κοιτάζω διαφημίσεις σε xx εφημερίδες και στο Διαδίκτυο στον ιστότοπο xxx.
 • Δραστηριότητα  3 την επόμενη εβδομάδα: Τρίτη θα μάθω δυνατότητες Μητρώου Ποινικού Μητρώου σε xx Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό.

ΣΤΟΧΟΣ . 2 Αυτή την εβδομάδα, θα κάνω γιόγκα κάθε μέρα αφού ξυπνήσω για 30 λεπτά.

 • Δραστηριότητα  1 την επόμενη εβδομάδα: τη Δευτέρα θα αγοράσω ένα χαλάκι γιόγκα.

ΣΤΟΧΟΣ . 3 Κάθε μέρα θα περνάω τουλάχιστον μία ώρα με τον γιο μου διαβάζοντας.

Δραστηριότητα: φτιάξτε τη λίστα σας με καθήκοντα και δραστηριότητες

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΥ (με χρήση SMART) ΠΟΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΩ