Θεμα 1 Τι είναι η διαχείριση χρόνου και γιατί τι χρησιμοποιούμε ;

Διαχείριση χρόνου σημαίνει κυριολεκτικά τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τον χρόνο μας.

Στην πραγματικότητα, η διαχείριση χρόνου μας βοηθά να οργανώσουμε τον χρόνο μας με αποτελεσματικό τρόπο μέσα από μια σειρά από συστάσεις, διαδικασίες, εργαλεία και τεχνικές.

Η αποτελεσματική χρήση εργαλείων διαχείρισης χρόνου σημαίνει ανάληψη της ευθύνης για οποιοδήποτε γεγονός ή ενέργεια