Θεμα 1 Γιατί, Τι και Πως (μπορεί να διαχειριστεί ο χρόνος)

Το ΓΙΑΤΙ αντιπροσωπεύει τα ΚΙΝΗΤΡΑ μας. Αυτά είναι η κινητήρια δύναμη και η ενέργεια για τις ενέργειές μας (που βασίζονται στις αξίες, την αποστολή και τα οράματά μας) και τα χρησιμοποιούμε για να διαμορφώσουμε τους στόχους μας.

ΤΙ και ΠΩΣ αντιπροσωπεύουν τους μακροπρόθεσμους στόχους μας και μια λίστα με ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας.

Δραστηριότητα: τα δικά σου γιατί

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διαχείριση χρόνου μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν γνωρίζετε γιατί, τι και πώς πρόκειται να το κάνετε.

Ας σκεφτούμε τα ΓΙΑΤΙ, δηλαδή τα κίνητρά μας που οδηγούν τις δραστηριότητές μας και τον τρόπο ζωής μας. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις και σημειώστε τις απαντήσεις σας: