Θέμα 5 Ψηφιακός Αλφαβητισμός υγείας

Πληροφορίες σχετικές με την υγεία από έγκυρες ηλεκτρονικές πηγές χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο

Πώς να αξιοποιείτε το διαδίκτυο για ζητήματα σχετικά με την υγεία:

  • Ως πηγή πληροφοριών σχετικά με: συμπτώματα, θεραπείες, συχνότητα ιατρικών εξετάσεων, παρενέργειες φαρμάκων
  • Ως ένα μέσο για να βρείτε υπηρεσίες και επαγγελματίες υγείας
  • Ως ένα τρόπο να κτίσετε και να διατηρήσετε ένα κοινωνικό δίκτυο που να μπορεί να σας υποστηρίξει στα προβλήματα υγείας σας

Προσέξτε ποιες ιστοσελίδες ή εφαρμογές χρησιμοποιείτε. Υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών στο διαδίκτυο που μπορεί να μην είναι αξιόπιστες.

Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε αξιόπιστες έρευνες από πανεπιστήμια, κρατικούς ερευνητικούς οργανισμούς ή άλλους έμπιστους επιστημονικούς οργανισμούς (π.χ. ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή Εθνικοί δημόσιοι οργανισμοί ερευνών)

Να ζητάτε πάντα τη γνώμη του γιατρού σας. Το διαδίκτυο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον γιατρό σας, λειτουργεί συμπληρωματικά