Θέμα 6 Ψηφιακός Αλφαβητισμός υγείας

Πληροφορίες σχετικές με την υγεία από έγκυρες ηλεκτρονικές πηγές χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο

Πώς να αξιοποιείτε το διαδίκτυο για ζητήματα σχετικά με την υγεία:

  • Ως μια πηγή πληροφοριών σχετικά με συμπτώματα, θεραπείες, συχνότητα ιατρικών εξετάσεων, παρενέργειες φαρμάκων
  • Ως ένα μέσον πρόσβασης σε παρόχους υπηρεσιών υγείας
  • Ως ένα τρόπο να κτίσετε και να διατηρήσετε ένα κοινωνικό δίκτυο που να μπορεί να σας υποστηρίξει στα προβλήματα υγείας σας.

Προσέξτε ποιες ιστοσελίδες ή εφαρμογές χρησιμοποιείτε. Υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών στο διαδίκτυο που μπορεί να μην είναι αξιόπιστες.

Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε αξιόπιστες έρευνες από πανεπιστήμια, κρατικούς ερευνητικούς οργανισμούς ή άλλους έμπιστους επιστημονικούς οργανισμούς (WHO, ECDC, CDC, Εθνικοί δημόσιοι οργανισμοί ερευνών)

Να ζητάτε πάντα τη γνώμη του γιατρού σας. Το διαδίκτυο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον γιατρό σας, λειτουργεί συμπληρωματικά

Προσέχετε τις «πληροφοριοδημίες»

  • Αυτός ο όρος αφορά κυρίως επείγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας π.χ. COVID-19
  • Αναφέρεται σε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών σε ψηφιακά και πραγματικά/φυσικά περιβάλλοντα κατά το ξέσπασμα μιας πανδημίας
  • Δώστε βάση σε αξιόπιστες και επιστημονικές πηγές όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης