Θέμα 5 Ξεπερνώντας το στίγμα

Στρατηγικές για την αντιμετώπιση του στίγματoς

Σκεφτείτε κάποια φορά που αντιμετωπίσατε στιγματισμό. Για ποιο θέμα ήταν; Πώς αισθανθήκατε; Μπορείτε να σκεφτείτε εάν σας συνέβη περισσότερο από μια φορά;

Στρατηγικές για την αντιμετώπιση του αυτό-στιγματισμού:

  • Μην αφήσετε το στίγμα να δημιουργήσει ντροπή ή αμφιβολίες για τον εαυτό σας
  • Μην απομονωθείτε
  • Αποφασίστε ποιες πληροφορίες να μοιραστείτε, πως, πότε και πού.
  • Συμμετέχετε σε μία ομάδα στήριξης
  • Μιλήστε ενάντια στο στίγμα