Θέμα 4 Στερεότυπα, διακρίσεις και στίγμα

Το στίγμα συσχετίζεται με άλλους όρους: Στερεότυπα, προκατάληψη και διακρίσεις

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟ

Αρνητική, ασεβής στάση απέναντι σε μια ομάδα

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ

Η συμφωνία με το στερεότυπο, που οδηγεί σε αρνητικό συναίσθημα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Επακόλουθες συμπεριφορές που έχουν ως αποτέλεσμα απώλεια δικαιωματικής ευκαιρίας

Παραδείγματα:

Είναι:

  • Επικίνδυνοι
  • Απρόβλεπτοι
  • Ανίκανοι

Παραδείγματα:

Όντως. Είναι…

  • Επικίνδυνοι και τους φοβάμαι
  • Απρόβλεπτοι και δεν τους εμπιστεύομαι
  • Ανίκανοι και είμαι οργισμένος/η απέναντί τους

Παραδείγματα:

  • Οι εργοδότες δεν τους προσλαμβάνουν
  • Οι ιδιοκτήτες σπιτιών δεν νοικιάζουν σε αυτούς
  • Οι πάροχοι προσφέρουν κατώτερες υπηρεσίες