Θέμα 4 Θεωρία της αυτοδιάθεσης

Η θεωρία της αυτοδιάθεσης προτείνει πως όλοι οι άνθρωποι έχουν τρεις βασικές ανάγκες: την αυτονομία, την επάρκεια και τη σύνδεση και επικοινωνία. Κάθε μια από αυτές τις βασικές ανάγκες δραστηριοποιούν το άτομο να ανελιχθεί και να εκπληρώσει τους στόχους του στη ζωή του.

1.Η αυτονομία επιτρέπει στα άτομα να έχουν την αίσθηση πως ανήκουν σε και κοινότητα και να αποκτούν φιλίες. Η ανάγκη για αυτονομία βοηθά τα άτομα να αποκτήσουν γνώσεις και να ζουν αρμονικά.

2.Η επάρκεια είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό για την ευημερία των ανθρώπων. Όταν τα άτομα αναλαμβάνουν νέες προκλήσεις μαθαίνουν νέες δεξιότητες. Με το να εξασκούν αυτές τις δεξιότητες σε βάθος χρόνου γινόμαστε ειδήμονες στο αντικείμενο. Το να έχουμε επάρκεια μας βοηθά να είμαστε αποτελεσματικοί στη ζωή μας.

3.Η σύνδεση και επικοινωνία μας επιτρέπει να αισθανόμαστε ότι μας χρειάζονται και ότι έχουμε αξία στις ζωές των άλλων. Με το να υποστηρίζουμε και να παρέχουμε σε άλλους αισθανόμαστε ότι συνδεόμαστε με το περιβάλλον μας. Η σύνδεση και επικοινωνία μας επιτρέπει να αισθανόμαστε πως ανήκουμε στον κόσμο γύρω μας.

Οι άνθρωποι που έχουν υψηλά επίπεδα αυτοδιάθεσης έχουν την ικανότητα να αποδέχονται τα λάθη και τα ελαττώματά τους. Αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων τους και μπορούν να διορθώνουν λάθη που έχουν κάνει στη ζωή τους.  

Από την άλλη, άνθρωποι με χαμηλή αυτοδιάθεση συχνά βρίσκουν σφάλματα στους άλλους. Δυσκολεύονται να παραδεχθούν τα λάθη τους, βρίσκουν δικαιολογίες και κατηγορούν τους άλλους όταν μπορούν. Καθώς συχνά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ότι προκάλεσαν κάποιο πρόβλημα, δυσκολεύονται να το λύσουν.

Οι άνθρωποι με χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης συχνά αισθάνονται πως δεν είναι μέρος της κοινότητας ή ότι δεν έχουν αξία στις ζωές άλλων. Για να αυξήσετε την αυτοδιάθεσή σας και να βελτιώσετε την αυτοεκτίμησή σας μπορείτε

  • Να προσφέρετε ανατροφοδότηση με νόημα στους γύρω σας. Να υποστηρίζετε τους άλλους και να προσφέρετε εμψυχωτικά λόγια.
  • Να βρείτε κίνητρο να πετύχετε τους προσωπικούς σας στόχους με το να θέτετε ρεαλιστικές και χρονικά εφικτές προκλήσεις στον εαυτό σας.
  • Να αναζητάτε θετικές συνομιλίες και σχέσεις με τους άλλους.