Θέμα 4 Γενικές συμβουλές

  • Η θέσπιση ρεαλιστικών στόχων
  • Η επαφή και το μοίρασμα των συναισθημάτων με αγαπημένα άτομα που εμπνέουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη
  • Η σύνδεση με άλλους, ειδικά ανθρώπους με παρόμοια βιώματα που μπορούν να λειτουργήσουν ως ομάδα στήριξης και αυτοβοήθειας
  • Η ενημέρωση για την κατάθλιψη αλλά και την ψυχική υγεία

A short guide to personal recovery in mental health

  • Διάφορες δεξιότητες όπως επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητες διαχείρισης άγχους, ομαδική εργασία κλπ μπορούν επίσης να προωθήσουν την ψυχική υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τα σχετικά αποσπάσματα του μαθήματος