Θέμα 4 Αξιοποιώντας το διαδίκτυο για μία υγιεινή ζωή

Κάθε άτομο θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να ζήσει μια μακρά και υγιή ζωή.

Το δικαίωμα στην υγεία αναφέρεται ξεκάθαρα σε διεθνείς συμφωνίες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την Διεθνή Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Διεθνές Σύμφωνο Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Η προαγωγή της υγείας επιτρέπει στα άτομα να αυξήσουν τον έλεγχο στην υγεία τους και κατά συνέπεια να  την βελτιώσουν.

  • Η έμφαση έγκειται στην βελτίωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών και της ποιότητας ζωής ΠΡΙΝ την εκδήλωση κάποιας ασθένειας
  • Η πρόληψη δεν αφορά τη θεραπεία
  • Η προαγωγή της υγείας δε σχετίζεται με νοσοκομεία και γιατρούς.