Θέμα 3 Προαγωγή Υγείας

Η προαγωγή της υγείας επιτρέπει στα άτομα να αυξήσουν τον έλεγχο στην υγεία τους.

Κάθε άτομο θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να ζήσει μια μακρά και υγιή ζωή.

Το δικαίωμα στην υγεία αναφέρεται ξεκάθαρα σε διεθνείς συμφωνίες όπως στη Διεθνή Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

  • Η πρόληψη δεν αφορά τη θεραπεία
  • Η προαγωγή της υγείας δε σχετίζεται με νοσοκομεία και γιατρούς.