Θέμα 3 Μη λεκτική επικοινωνία

Η μη λεκτική επικοινωνία είναι η μεταφορά πληροφοριών μέσω της χρήσης της γλώσσας του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της οπτικής επαφής, των εκφράσεων του προσώπου, των χειρονομιών και άλλων. Για παράδειγμα, το χαμόγελο όταν συναντάτε κάποιον μεταδίδει φιλικότητα, αποδοχή και διαφάνεια. Όλοι χρησιμοποιούν τη μη λεκτική επικοινωνία συνεχώς, είτε το γνωρίζουν είτε όχι.

Η μη λεκτική επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, καθώς μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα ενός ατόμου να σχετίζεται, να εμπλέκεται και να δημιουργεί ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις στην καθημερινή ζωή. Η καλύτερη κατανόηση αυτού του είδους επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στην ανάπτυξη ισχυρότερων σχέσεων με τους άλλους.

Η στάση του σώματος, ο τόνος της φωνής και η επαφή με τα μάτια μπορούν να δώσουν ανεπαίσθητα μηνύματα που ενισχύουν τα λεγόμενα και να μεταδώσουν συνέπεια και αξιοπιστία.

Η μη λεκτική επικοινωνία είναι η πράξη της μετάδοσης μιας σκέψης, ενός συναισθήματος ή μιας ιδέας μέσω φυσικών χειρονομιών, της στάσης του σώματος και των εκφράσεων του προσώπου.

Μη-λεκτική επικοινωνία - στοιχεία

Οι μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας είναι πολλές και ποικίλες και μπορούν να παρέχουν εκτεταμένη εικόνα των σκέψεων ή/και των συναισθημάτων ενός ατόμου. Οι μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν για να κατανοήσουμε καλύτερα τη θέση τους στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις:

 • Xειρονομίες – για παράδειγμα, οι κινήσεις των χεριών, των βραχιόνων και του κεφαλιού. Με τη βοήθειά τους τονίζουμε στοιχεία της έκφρασής μας. Χάρη σε αυτές τις κινήσεις, εκφράζουμε τη συναισθηματική μας κατάσταση.
 • Εκφράσεις του προσώπου – από τη μία πλευρά εκφράζουμε συναισθήματα, αλλά από την άλλη είναι στοιχείο έμφασης του λεκτικού περιεχομένου
 • Άγγιγμα – για παράδειγμα χειραψίες, αγκαλιές κ.λπ. το οποίο βοηθά στη δημιουργία σχέσεων.
 • Επαφή με τα μάτια – τα μάτια είναι εδώ ο κύριος αναμεταδότης πληροφοριών, μέσω των κινήσεών τους χτίζουμε την εντύπωση της εγγύτητας
 • Ο τόνος της φωνής είναι το εύρος του ύψους της φωνής που μπορεί να επικοινωνεί κάτι άλλο από τις λέξεις που λέγονται. Για παράδειγμα, ο σαρκασμός μπορεί να δώσει στα λόγια ενός ατόμου ένα εντελώς διαφορετικό νόημα.
 • Απόσταση μεταξύ των συνομιλητών – διακρίνουμε τον οικείο, τον προσωπικό, τον κοινωνικό και τον ανοιχτό χώρο. Αυτό διαφέρει σε διάφορους πολιτισμούς.
 • Θέση του σώματος – πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο κάθεται και στέκεται.
 • Οι κινήσεις του σώματος μπορεί να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε κίνηση του σώματος.
 • Μη λεκτικά χαρακτηριστικά της ομιλίας – για παράδειγμα ο τονισμός της φωνής ή ο ρυθμός της ομιλίας. Τονίζουν τις προθέσεις μας σε σχέση με τον συνομιλητή και χάρη σε αυτά μπορεί να επηρεάσει αποτελεσματικά τους άλλους
 • Παραγλωσσικοί ήχοι – προσθέτουν ποικιλία στη διαδικασία επικοινωνίας. Αποτελούν σημάδια έκφρασης συναισθημάτων (γέλιο, κλάμα, αναστεναγμοί)
 • Στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος – σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκονται οι συνομιλητές.
 • Σωματική εμφάνιση και ρούχα – εκφράζει τη σχέση που έχουμε με τον συνομιλητή μας