Θέμα 3 Πώς να παρέχετε ανατροφοδότηση εντός της ομάδας

Η παροχή ανατροφοδότησης σε ομότιμους σημαίνει ότι επιθυμείτε να εντοπίσετε τα δυνατά και αδύναμα στοιχεία στη σχέση σας. Μπορούμε επίσης να ορίσουμε την ανατροφοδότηση ως εποικοδομητική κριτική για τους τομείς ανάπτυξης.

Είναι χρήσιμη και δίνει εισηγήσεις για το πως να βελτιωθείτε σε διάφορους τομείς. Πιο κάτω θα ανακαλύψετε περισσότερους λόγους για να παρέχετε ανατροφοδότηση:

Ανοικτή επικοινωνία

Ευκαιρία για βελτίωση

Επίλυση προβλημάτων

Αύξηση παραγωγικότητας

Βελτίωση εργασιακής κουλτούρας

Αύξηση κινήτρων

Εδώ μπορείτε να βρείτε μερικές συμβουλές για την παροχή ανατροφοδότησης σε συναδέλφους

Παρέχετε ανατροφοδότηση για να βελτιώσετε την ποιότητα της εργασίας σας

Συμμετέχετε στη διαδικασία αξιολόγησης

Να έχετε καλές σχέσεις με τους συναδέλφους, προκειμένου να δέχονται εποικοδομητική ανατροφοδότηση

Να είστε προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο παρέχετε ανατροφοδότηση, ώστε να μην εκλαμβάνεται ως υποκειμενική

Παρέχετε μερικά παραδείγματα ανατροφοδότησης για να αποφύγετε την υπερβολή

Να δείχνετε σεβασμό και να υπενθυμίζετε στον συνάδελφό σας ότι οι προτάσεις σας είναι προς όφελός του

Βεβαιωθείτε ότι οι προτάσεις σας για βελτίωση είναι εφικτές

Αυτοστοχασμός. Η ακόλουθη δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναλογιστούν την εξέλιξή τους και να καταγράψουν τα συναισθήματά τους σχετικά με την εργασία σε μια ομάδα.

  • Ερώτηση: Πώς αισθάνεστε όταν εργάζεστε σε μια ομάδα;
  • Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες θα αναγνωρίσουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους σε σχέση με την ομαδική εργασία και τους συμπαίκτες τους.