Θέμα 3 Οργανωτική σύγκρουση

Η οργανωτική σύγκρουση ή αλλιώς γνωστή ως σύγκρουση στον χώρο εργασίας αναφέρεται στην κατάσταση διαφωνίας ή παρανόησης, που προκύπτει από τις πραγματικές ή αντιληπτές διαφορετικές ανάγκες, πεποιθήσεις, πόρους και σχέσεις μεταξύ των μελών ενός οργανισμού. Στον χώρο εργασίας, όταν αλληλεπιδρούν δύο ή περισσότερα άτομα, εμφανίζεται σύγκρουση όταν οι απόψεις σχετικά με οποιαδήποτε εργασία ή απόφαση είναι αντίθετες.

Η ενδοοργανωτική σύγκρουση σχετίζεται με τη σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων ενός οργανισμού (οριζόντια είναι η σύγκρουση μεταξύ εργαζομένων ή τμημάτων στο ίδιο επίπεδο ιεραρχίας· κάθετη είναι η σύγκρουση μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου σε υψηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας του οργανισμού).

Θεωρείς ότι το να κάνεις τουλάχιστον 3 διαλείμματα την ημέρα σε κάνει πιο παραγωγικό, ενώ ο εργοδότης σου πιστεύει ότι σε κάνει λιγότερο παραγωγικό. Κατά τη διάρκεια της βάρδιας εργασίας σου είχες ένα ατύχημα επειδή ήσουν κουρασμένος και ο εργοδότης σου ανησυχεί για την κατάστασή σου και για τις συνέπειες στην επιχείρηση.

Η διοργανωτική σύγκρουση σχετίζεται με τη σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών οργανισμών. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αυτής της σύγκρουσης: αυτή μεταξύ οργανισμών που έχουν παρόμοιους στόχους, που ρυθμίζονται από οργανωτικούς κανόνες και αυτή μεταξύ οργανισμών και κυβερνητικών/διοικητικών φορέων, που ρυθμίζεται από κρατικούς νόμους.

Το κράτος προβλέπει ως κατώτατο μισθό Χ ευρώ, η επιχείρηση στην οποία εργάζεσαι σε πληρώνει λιγότερο από αυτό το ποσό. Ζητάς να φτάσεις τουλάχιστον τον κατώτατο μισθό αλλά ο εργοδότης σου διαφωνεί. Μια μέρα η οικονομική ελεγκτική επιτροπή ελέγχει εάν η επιχείρησή σου σέβεται όλους τους κανόνες και ανακαλύπτει ότι πληρώνεσαι λιγότερο από ό,τι προβλέπει ο νόμος. Επιβάλουν πρόστιμο στον εργοδότη σου και στη συνέχεια ο μισθός σου αυξάνεται.

Συστάσεις προς τους οργανισμούς: να...

Eίναι δίκαιοι

Nα έρχονται σε αντιπαράθεση πρόσωπο με πρόσωπο.

Δίνουν και να παρέχουν ανατροφοδότηση από και προς την ομαδική εργασία.

Αξιολογούν την απόδοσή σας με βάση την προσπάθεια της ομαδικής εργασίας.

Βρουν μια  λύση που λειτουργεί καλύτερα για όλους τους οργανισμούς.

 Αφουγκράζονται τις ανάγκες των οργανισμών

Επίπεδα Σύγκρουσης