Θέμα 3 Οργανωτική σύγκρουση

Η οργανωτική σύγκρουση ή αλλιώς γνωστή ως σύγκρουση στον χώρο εργασίαςαναφέρεται στην κατάσταση διαφωνίας ή παρεξήγησης, που προκύπτει από τις πραγματικές ή αντιληπτές διαφορετικές ανάγκες, πεποιθήσεις, πόρους και σχέση μεταξύ των μελών ενός οργανισμού.

Η ενδοοργανωτική σύγκρουση συμβαίνει μεταξύ διαφορετικών επιπέδων ενός οργανισμού (οριζόντια όταν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο της ιεραρχίας, κάθετη όταν βρίσκεται μεταξύ ιεραρχικών ανώτερων και κατώτερων επιπέδων της ιεραρχίας του οργανισμού)

Η διοργανωτική σύγκρουση συμβαίνει μεταξύ διαφορετικών οργανισμών. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αυτής της σύγκρουσης: αυτή μεταξύ οργανισμών που ρυθμίζονται από νομοθετικούς κανόνες και αυτή μεταξύ οργανισμών και κυβερνητικών/διοικητικών υπηρεσιών, που ρυθμίζεται από τους κρατικούς νόμους

Συμβουλές για την επίλυση οργανωτικών συγκρούσεων…

Να είστε δίκαιοι

Οργανώστε στιγμές αντιπαράθεσης πρόσωπο με πρόσωπο.

Δώστε και λάβετε σχόλια από και προς την ομαδική εργασία.

Αξιολογήστε την απόδοσή σας με βάση την προσπάθεια της ομαδικής εργασίας.

Βρείτε λύσεις που λειτουργούν καλύτερα για τα περισσότερα μέλη του οργανισμού.

Ακούστε τις ανάγκες του οργανισμού.

Επίπεδα Σύγκρουσης