Θέμα 3 Η θεωρία των τριών αναγκών του McClelland

Ο McClelland θεωρεί πως οι άνθρωποι έχουν τρεις βασικές ανάγκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής ή φύλου. Αυτές οι ανάγκες δημιουργούνται και αναπτύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και περιλαμβάνουν:

  1. Την ανάγκη για επιτεύγματα
  2. Την ανάγκη για δεσμούς
  3. Την ανάγκη για εξουσία

Οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη για επιτεύγματα καθοδηγούνται από την ανάγκη να διεκπεραιώνουν καθήκοντα. Προτιμούν να λαμβάνουν ανατροφοδότηση σε οποιαδήποτε δουλειά με την οποία ασχολούνται και συνήθως επιλέγουν απαιτητικά καθήκοντα.

Οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη για δεσμούς αποζητούν να διατηρούν κοινωνικές σχέσεις με άλλους. Αναζητούν το να ανήκουν και θέλουν να εισπράττουν αγάπη και αποδοχή από τους γύρω τους. Μερικές φορές οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ανάγκη ανησυχούν για τις μικρές λεπτομέρειες της ζωής, ειδικά για το εάν είναι αρεστοί σε άλλους. Αυτοί οι άνθρωποι τείνουν να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Οι άνθρωποι με ανάγκη για εξουσία έχουν την επιθυμία να διδάσκουν και να εμψυχώνουν άλλους, ωστόσο, αν η ανάγκη τους αυτή διοχετευτεί με λανθασμένο ή ακατάλληλο τρόπο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υπερβολική αυτοεκτίμηση. Οι άνθρωποι με ανάγκη για εξουσία συνήθως βάζουν τους δικούς τους στόχους πάνω από τις ανάγκες των άλλων.

Εδώ βλέπετε μερικά συνήθη χαρακτηριστικά των ανθρώπων που έχουν ανάγκη για επιτεύγματα, ανάγκη για δεσμούς και ανάγκη για εξουσία:

Οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη για επιτεύγματα συχνά:

Τους αρέσει η τακτική ανατροφοδότηση

Παρακινούνται από την επίτευξη των στόχων και των επιδιώξεών τους.

Τείνουν να αποφεύγουν καταστάσεις που περιλαμβάνουν ρίσκο.

Τα πηγαίνουν καλά με την τακτική ανατροφοδότηση.

Οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη για δεσμούς συχνά:

Απολαμβάνουν το να είναι μέλος μιας ομάδας και να συνεργάζονται με άλλους.

Επιδιώκουν να είναι αρεστοί και σεβαστοί από άλλους.

Τείνουν να αποφεύγουν καταστάσεις που περιλαμβάνουν ρίσκο.

Ακολουθούν κανόνες και κοινωνικές νόρμες για να μην βιώσουν απόρριψη.

Οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη για εξουσία συχνά:

Αναζητούν ευκαιρίες για να αποτρέψουν άλλους να αποκτήσουν εξουσία.

Έχουν την επιθυμία να ηγούνται και να είναι επικεφαλής.

Απολαμβάνουν τον ανταγωνισμό και το να κερδίζουν.

 Απολαμβάνουν το να έχουν υψηλό στάτους.