Θέμα 3 Επιπτώσεις του στίγματος

Το στίγμα έχει ποικίλες αρνητικές επιπτώσεις, όπως: