Θέμα 3 Δυναμική (forward momentum)

Η εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού μπορεί να αμβλύνει τη συνεχή ανάγκη των πρώην κρατουμένων για συμβουλευτική.

Πιο συγκεκριμένα, τόσο οι τρόφιμοι όσο και οι πρόσφατα αποφυλακισμένοι δέχονται πολλές «ανακρίσεις» και ερωτήσεις σχετικά με διαφορετικά θεμελιώδη επίπεδα της ζωής τους.

Όντας ψηφιακά εγγράμματα, αυτά τα άτομα θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν πιθανές λύσεις στα προβλήματα και τις απορίες τους και να διεκδικήσουν να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη.

Μετά την έξαρση του COVID-19, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που απευθύνονται τόσο σε πρώην κρατούμενους όσο και σε νυν κρατούμενους έχουν εμφανιστεί και επεκτείνονται συνεχώς στους ακόλουθους τομείς:

 – υπηρεσίες υγείας και ιατρικής,

-συμβουλευτική και υποστήριξη ψυχικής υγείας,

-εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό,

-θέματα διατροφής, ευεξίας και αυτοφροντίδας,

-συμβουλές ζωής,

-ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων.

Οι πρώην κρατούμενοι αποτελούν μια ποικιλόμορφη κοινωνική ομάδα που έχει περιθωριοποιηθεί από τον κοινωνικό κύκλο και τα πρότυπα. Τι θα συμβεί αν επενδύσουμε στην κοινωνική καινοτομία και αλλάξουμε επενδύοντας σε αυτή;