Θέμα 3 Διαχείριση Άγχους

 ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ

Τρόποι δράσης

 Αλλάξετε την κατάσταση

Αντιδράστε στη κατάσταση

 Αποδεχτείτε την κατάσταση

Write down the situation

  • Αφαίρεση . Γράψτε όλες τις καταστάσεις που θέλετε να αφαιρέσετε από την καθημερινότητά σας
  • Αλλαγή. Γράψε όλη την κατάσταση από την καθημερινότητά σου που θέλεις να αλλάξεις και τις πηγές που πρόκειται να χρησιμοποιήσεις για να πετύχεις
  • Αποδοχή . Γράψε όλη την κατάσταση στην καθημερινότητά σου που μπορείς να αποδεχτείς και δεν πρόκειται να σε πιέσει και να σου αυξήσει το άγχος

Πρόγραμμα κατάρτισης δεξιοτήτων

Βήμα με Βήμα Αναπτύχθηκε πρόγραμμα δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων από τον Wasik (1984) :

 Αναγνώρισε το πρόβλημα (Ποιο είναι το πρόβλημα 😉

Επέλεξε τους στόχους (Τι θέλω να πετύχω με το να λύσω το πρόβλημα;)

Επέλεξε τους στόχους (Τι θέλω να πετύχω με το να λύσω το πρόβλημα;)

Εξετάστε τις συνέπειες  (Τι μπορεί να συμβεί;)

Πάρε μια απόφαση (Ποια είναι η απόφαση;)

Εφαρμόστε την απόφαση (Έκανα αυτό που αποφάσισα;)

Αξιολογήστε την απόφαση (Δουλεύει η απόφαση αυτή 😉

Γνωσιακή Συμπεριφορική Θερπαπεία

Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία είναι ο τύπος ψυχοθεραπείας που ασχολείται με τις σκέψεις μας ότι το γνωστικό μέρος των συναισθημάτων μας και των συμπεριφορών μας που είναι το συμπεριφορικό μέρος του γεγονότος

Κατάσταση

Γεγονός

Σκέψεις

Ερμηνεία του Γεγονότος

Αντίδραση

Συμπεριλαμβάνει συναισθήματα και συμπεριφορές

Παράλογη Πίστη

Ο θεραπευτής γνωσιακής συμπεριφοράς θα βοηθήσει να αναγνωρίσετε τις  παράλογες πεποιθήσεις σας.

Για να διαχειριστείτε αυτές τις αυτόματες σκέψεις θα πρέπει να αμφισβητήσετε τις παράλογες πεποιθήσεις σας, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι σκέψεις σας θα είναι θετικές και χαρούμενες, σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε τις λιγότερο αρνητικές και λιγότερο παράλογες σκέψεις. Εάν το καταφέρετε, αρχίζετε να αισθάνεστε καλύτερα

Κατάσταση

-φίλος δεν απαντά το τηλέφωνο

Σκέψεις

Συναισθήματα

Συμπεριφορά

-Απάντησε Είμαι χαρούμενος  

-Θα έπρεπε να πω κάτι διαφορετικό Θα σκέφτεται ότι είμαι άχρηστος

Οι ρόλοι της συμπεριφοράς

Ο καθένας έχει διαφορετικές βασικές πεποιθήσεις. Αυτές οι πεποιθήσεις είναι που διαμορφώνουν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Διαφορετικοί άνθρωποι βιώνουν την κατάσταση με διαφορετικό τρόπο. Το άτομο Α λέει «Οι άνθρωποι είναι καλοί και ευγενικοί και εγώ είμαι καλός άνθρωπος». Τα Άτομα Β λέει «Είμαι αναγάπητος και είμαι άχρηστος

Αξιολόγηση Στρες & Επαναξιολόγηση

Κόκκινος/Πορτοκαλί κύκλος:

Για να αναγνωρίσετε την ανάγκη παρέμβασης πρώτα απ' όλα πρέπει να αξιολογήσετε τα θέματα που αντιμετωπίζετε, τα οποία είναι το σύνηθες πρόβλημα και ποιος έρχεται για βοήθεια.

Μπλε κύκλος:

Πρέπει να αξιολογήσετε το επίπεδο σοβαρότητας και τις αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή του ατόμου

Μωβ κύκλος:

Τι πρέπει να γίνει; Αξιολογήστε τις ανάγκες σύμφωνα με τις απαιτήσεις (απαίτηση σας από τη ζωή σας) την υποστήριξη που έχετε (Τι είδους υποστήριξη έχετε) τη σχέση και πώς αυτές επηρεάζουν το επίπεδο άγχους, Ο ρόλος σας στη ζωή στην οικογένειά σας στην εργασία σας προσωπικές σχέσεις

Πράσινος κύκλος:

Συμπληρώστε την αναφορά αξιολόγησης κινδύνου και πρέπει να γνωρίζετε την υπάρχουσα κατάσταση και πώς επηρεάζει τη ζωή/την εργασία σας. Αυτό είναι επίσης μέρος της επαναξιολόγησης, καθώς πρόκειται για έναν ατελείωτο έργο που πρέπει να εκτελείται για συνεχή βελτίωση

Στρατηγική Επίλυσης Προβλήματος

Η αντιμετώπιση μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως στρατηγική επίλυσης προβλημάτων

Cox (1987) έχει περιγράψει έναν κύκλο δραστηριοτήτων για τη διαχείριση του άγχους. ο κύκλος ξεκινά με την αναγνώριση και τη διάγνωση (ανάλυση), ακολουθούμενες από ενέργειες και αξιολόγηση μέχρι την εκ νέου ανάλυση, η οποία πιθανώς αντιπροσωπεύει την ιδανική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων.

Ωστόσο, οι Einhorn & Hogarth (1981) περιγράφουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις λύσεις επίλυσης προβλημάτων σε αυτήν την πρόταση: Πρώτον, δεν γνωρίζει απαραίτητα ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να μάθει, δεύτερον, δεν είναι ξεκάθαρο για το άτομο αυτό που πρέπει να μάθει. και τρίτον, υπάρχει ασάφεια στο να κρίνει κανείς αν έχει μάθει.

Επιπλέον, ο λύτης προβλημάτων μπορεί να είναι πλήρως απασχολημένος και να μην έχει καμία πλεονάζουσα γνωστική ικανότητα για μάθηση και το συναίσθημα που σχετίζεται με το άγχος μπορεί να παρεμβαίνει στη διαδικασία μάθησης (Mandler, 1982).