Θέμα 3 Αυτοεκτίμηση και διαδικασία λήψης αποφάσεων

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παίρνουμε πολλές αποφάσεις, από το τι ρούχα θα φορέσουμε, στο τι θα φάμε, στο πώς θα ξοδέψουμε τα χρήματά μας. Μερικές από τις αποφάσεις που παίρνουμε είναι εύκολες, και άλλες είναι πιο απαιτητικές.

Ανάλογα με το εάν έχουμε χαμηλή, υγιή ή υπερβολική αυτοεκτίμηση μπορεί να μας φανεί ευκολότερο ή δυσκολότερο να πάρουμε μια απόφαση.

Το να έχουμε αυτοπεποίθηση και υγιή αυτοεκτίμηση είναι σημαντικό όταν προσπαθούμε να πάρουμε αποφάσεις. Η λήψη αποφάσεων με αυτοπεποίθηση μας βοηθά να μειώσουμε τυχόν άγχος ή στρες που μπορεί να βιώνουμε στη ζωή μας.

Να μερικές συμβουλές που μπορεί να σας βοηθήσουν: