Θέμα 3 Αποτελεσματική επικοινωνία και κανόνες σεβασμού στις ομάδες

 

  • Αποτελεσματική επικοινωνία είναι όταν δύο ή περισσότερα άτομα λαμβάνουν, παραδίδουν και κατανοούν με επιτυχία ένα έργο.
  • Για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική επικοινωνία στον εργασιακό χώρο πρέπει να ακολουθήσουμε ορισμένες αρχές όπως η δέσμευση, η συνοχή, η πληρότητα και ο σεβασμός.
  • Ο σεβασμός σε μια ομάδα δεν σημαίνει μόνο να λέμε “παρακαλώ” και “ευχαριστώ” αλλά να επεκτείνουμε αυτή την εκτίμηση.
  • Το κλειδί για την ανάπτυξη σχέσεων είναι η επίδειξη σεβασμού μέσω της επικοινωνίας. Επίσης πολύ σημαντικό είναι να διατηρούνται ορισμένες αξίες, οι οποίες είναι κοινές για όλους. Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή χώρο εργασίας. – https://www.youtube.com/watch?v=kaH4xfodN3w

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο για να κατανοήσετε καλύτερα την επικοινωνία στο χώρο εργασίας.