Θέμα 2 Λεκτική επικοινωνία

Η προφορική επικοινωνία αφορά τη γλώσσα, τόσο τη γραπτή όσο και την προφορική.

Γενικά, η λεκτική επικοινωνία αναφέρεται στη χρήση των λέξεων.

Η λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει ήχους, λέξεις, γλώσσα και ομιλία. Η ομιλία είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας και βοηθά στην έκφραση των συναισθημάτων μας με λέξεις.

Λεκτική επικοινωνία είναι κάθε επικοινωνία που χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να μεταφέρει νόημα. Μπορεί να περιλαμβάνει την προφορική επικοινωνία, όπως η ομιλία σε ένα άλλο άτομο μέσω τηλεφώνου, συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, συνεντεύξεις, συζητήσεις, αντιπαραθέσεις, παρουσιάσεις και ούτω καθεξής. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη γραπτή επικοινωνία, όπως επιστολές και ηλεκτρονικά μηνύματα.

Ορισμένες μορφές λεκτικής επικοινωνίας είναι η γραπτή και η προφορική επικοινωνία.

Παραδείγματα γραπτής επικοινωνίας:

Επιστολές

Γραπτά μηνύματα

Ηλεκτρονικά μηνύματα

Παραδείγματα προφορικής επικοινωνίας

Ομιλίες

Συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο

Ραδιόφωνο