Θέμα 2 Ψυχολογική Διάσταση

Ψυχολογική Διάσταση -Το θεμελιώδες σφάλμα απόδοσης

θεμελιώδες σφάλμα απόδοσης – Το θεμελιώδες σφάλμα απόδοσης ανακαλύφθηκε από τον Κοινωνικό Ψυχολόγο όταν μελετούσε συστηματικά πώς οι άνθρωποι εξηγούν τη συμπεριφορά των άλλων (Ross, 1977· Ross et al., 1977). Τείνουμε να υπερεκτιμούμε την επιρροή των εσωτερικών παραγόντων και να υποτιμούμε τους εξωτερικούς παράγοντες. Είμαστε πιο ικανοί να κρίνουμε τον άλλον ως αγενή ή ανυποψίαστο (εσωτερικοί παράγοντες) παρά που μας πιάνει μια σύγχυση ή ασαφής ερώτηση (εξωτερικός παράγοντας). Έτσι βλέπουμε τα πράγματα όταν κρίνουμε τους άλλους. Είναι διαφορετικό όταν αξιολογούμε τον εαυτό μας

Παράδειγμα βασικού σφάλματος απόδοσης

 «Οι φοιτητές μου σπεύδουν να με κρίνουν ως εξωστρεφή και κοινωνικό.

 Όταν δίνω διαλέξεις σε μεγάλες τάξεις 600 έως 800 μαθητών, ζω και ενθουσιάζομαι, και αποδίδουν την απόδοσή μου σε εσωτερικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, αλλά εγώ ξέρω καλύτερα. Βλέπω τον εαυτό μου σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις και συνειδητοποιώ πόσο αλλάζει η συμπεριφορά μου ανάλογα με το πού βρίσκομαι. Σε πολλά κοινωνικά περιβάλλοντα είμαι εντελώς ντροπαλή και συγκρατημένη. Είμαι πολύ ευαίσθητη στις εξωτερικές επιρροές»