Θέμα 2 Ψυχολογική Διάσταση

Ψυχολογική Διάσταση -Το θεμελιώδες σφάλμα απόδοσης

θεμελιώδες σφάλμα απόδοσης – Το θεμελιώδες σφάλμα απόδοσης ανακαλύφθηκε από τον Κοινωνικό Ψυχολόγο όταν μελετούσε συστηματικά πώς οι άνθρωποι εξηγούν τη συμπεριφορά των άλλων. Τείνουμε να υπερεκτιμούμε την επιρροή των εσωτερικών παραγόντων και να υποτιμούμε τους εξωτερικούς παράγοντες. Είμαστε πιο ικανοί να κρίνουμε τον άλλον ως αγενή ή ανυποψίαστο (εσωτερικοί παράγοντες) παρά που μας πιάνει μια σύγχυση ή ασαφής ερώτηση (εξωτερικός παράγοντας). Έτσι βλέπουμε τα πράγματα όταν κρίνουμε τους άλλους. Είναι διαφορετικό όταν αξιολογούμε τον εαυτό μας