Θέμα 2 Σύνοψη και Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, η ψηφιακή ένταξη φαίνεται να είναι το πιο ουσιαστικό συστατικό που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τα σωφρονιστικά καταστήματα, να απελευθερώσει την εκπαίδευση και να αναδείξει την κοινωνική ευημερία.

Εάν η στρατηγική της ψηφιακής ένταξης δεν αναγνωριστεί ως θεμελιώδες μέρος των διαδικασιών αποκατάστασης, το ψηφιακό χάσμα θα διευρυνθεί και θα απομακρύνει τόσο το κοινωνικό στίγμα των πρώην κρατουμένων, όσο και το χαμηλό ποσοστό απασχολησιμότητάς τους.

Η ψηφιακή ένταξη θα αναδείξει:

Tην ετοιμότητα για απασχόληση

Tην ευκολότερη πρόσβαση στο σύστημα πρόνοιας

Tην κοινωνική επανένταξη και συνδεσιμότητα

Tις δυνατότητες δια βίου μάθησης

Tην εξοικείωση με ψηφιακές υπηρεσίες (e-health, IBAN κ.λπ.)