Θέμα 2 Παράγοντες προστασίας και κινδύνου

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας δεν έχουν μόνο μια αιτία. Σχετίζονται με διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης του νου, του σώματος και του ευρύτερου περιβάλλοντος