Θέμα 2 Παράγοντες προστασίας

Ένας προστατευτικός παράγοντας είναι κάτι που σας βοηθάει να αποτρέψετε προβλήματα. Οι παράγοντες που μπορούν να σας προστατεύσουν από τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι: