Θέμα 2 Παράγοντες που επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση

Πολλές φορές στη ζωή μας η συμπεριφορά μας και οι συμπεριφορές των άλλων μπορούν να επιδράσουν στην αυτοεκτίμησή μας.

Μερικοί από τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αυτοεκτίμηση μας συμπεριλαμβάνουν:

Η ηλικία μας – όσο πιο νέοι είμαστε τόσο λιγότερη αυτοεκτίμηση φαίνεται να έχουμε.

Το πώς οι άλλοι αντιλαμβάνονται την εμφάνισή μας

Το αν αντιμετωπίζουμε κάποια ασθένεια ή αναπηρία

Το αν είμαστε θύματα διακρίσεων ή ρατσισμού

  • Οι οικονομικές δυσκολίες που μπορεί να οδηγήσουν στο να μην έχουμε τα υλικά αγαθά που έχουν οι συνομήλικοί μας

Η εργασιακή μας κατάσταση

Η κοινωνικοοικονομική μας κατάσταση ή ταξικό status, παραδείγματος χάριν εργατική ή λαϊκή τάξη, υψηλότερη εργατική ή λαϊκή τάξη, χαμηλότερη μεσαία τάξη, υψηλότερη μεσαία τάξη ή υψηλή τάξη.

Σκεφτείτε ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αυτοεκτίμησή σας. Πώς σας κάνουν να νιώθετε αυτοί οι παράγοντες;