Θέμα 2 Ομαδική σύγκρουση

Ομαδική σύγκρουση αναφέρεται στη διαμάχη ανάμεσα/μεταξύ ομάδων.

Διομαδική σύγκρουση συνδέεται με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ομάδων, τμημάτων, τμημάτων ενοτήτων και ούτω καθεξής.

Ενδοομαδική σύγκρουση σχετίζεται με τη σύγκρουση μεταξύ ορισμένων ή όλων των μελών της ίδιας ομάδας (συνήθως επηρεάζει την απόδοση, τις αξίες, τις στάσεις ή τα συμφέροντα της ομάδας).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για την επίλυση συγκρούσεων ΟΜΑΔΑΣ…

Αποφεύγουν τις σκανδαλιστικές ή τις προκλητικές λέξεις

Χρησιμοποιήστε χιούμορ.

Παραμένουν ισορροπημένοι.

Προσπαθούν να συναισθάνονται τους άλλους.

Διαχειριστείτε καταστάσεις άγχους.

Να είστε έτοιμοι να ξεχάσετε και να συγχωρήσετε.

Αναζητήστε συμβιβασμό και αποφύγετε την πρόκληση.