Θέμα 2 Ομαδική σύγκρουση

Ομαδική σύγκρουση είναι η  διαμάχη ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες.

Διομαδική σύγκρουση σχετίζεται με τη σύγκρουση που προέρχεται από τις αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των ομάδων, τμημάτων, ενοτήτων και ούτω καθεξής

Επιθυμείτε να κάνετε αίτηση για οικονομική βοήθεια, διότι κανείς στην οικογένειά σας δεν εργάζεται. Δεν γνωρίζετε πώς να το κάνετε. Αναζητάτε πληροφορίες σε διαφορετικά γραφεία, ωστόσο δεν σας καθιστούν ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνετε.

Ενδοομαδική σύγκρουση σχετίζεται με τη σύγκρουση μεταξύ ορισμένων ή όλων των μελών μιας ομάδας και συνήθως επηρεάζει την απόδοση της ομάδας, καθώς οι αξίες, οι στάσεις ή τα συμφέροντα των μελών της ομάδας μπορεί να αποκλίνουν.

Βάζεις δυνατή μουσική κάθε μέρα το απόγευμα και ο γείτονάς σου παραπονιέται γι’ αυτό. Ο γείτονας κάλεσε την αστυνομία και προκλήθηκε σύγκρουση.

Συστάσεις προς τις ομάδες: να...

Αποφεύγουν τις σκανδαλιστικές ή τις προκλητικές λέξεις

Κάνουν χιούμορ

Παραμένουν ισορροπημένοι.

Προσπαθούν να συναισθάνονται τους άλλους.

Συναισθάνονται τις καταστάσεις άγχους

Είναι έτοιμοι να συγχωρούν και να ξεχνάν

Αναζητούν συμβιβασμό και να αποφεύγουν την πρόκληση