Θέμα 2 Οικοδόμηση εμπιστοσύνης εντός της ομάδας

Εμπιστοσύνη σημαίνει ότι και τα δύο μέρη στον ίδιο εργασιακό χώρο εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ότι μπορούν να βασίζονται ο ένας στον άλλον.

Η κα Judith E. Glaser (Ιδρύτρια του Ινστιτούτου The CreatingWE) ανέπτυξε το μοντέλο TRUST, το οποίο αντιπροσωπεύει το ακρωνύμιο:

Transparency Respect Understanding Shared Success Tell the Truth

Διαφάνεια Σεβασμός Κατανόηση Κοινή επιτυχία Μοιράσου την αλήθεια.

Η διαφάνεια έχει να κάνει με το μοίρασμα των φόβων και την ανοιχτή επικοινωνία με τους άλλους. Ο σεβασμός σημαίνει ότι ακόμη και αν οι συνάδελφοι διαφωνούν στον εργασιακό χώρο, εξακολουθούν να εκτιμούν ο ένας τη γνώμη του άλλου. Η κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων αυξάνει την ενσυναίσθηση και την εμπιστοσύνη μεταξύ των συναδέλφων. Η κοινή επιτυχία θα ωφελήσει την ομάδα στο σύνολό της και την ανάπτυξη της εταιρείας. Λέγοντας την αλήθεια, πρώτον, είστε πιο ανοιχτοί για να δείτε ξεκάθαρα τη συμπεριφορά σας και δεύτερον, βοηθάτε τα μέλη της ομάδας σας να σας εμπιστευτούν.