Θέμα 2 Μοντέλα επικοινωνίας και ακρόαση στην επικοινωνία

Συνήθως, το άτομο με καλές επικοινωνιακές δεξιότητες είναι εκείνο που θέλει να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν υποτιμήσεις ή καυγάδες που παρουσιάζονται ξεκαθαρίζοντας τα πάντα εγκαίρως και φροντίζοντας να είναι ένας ασφαλής και χωρίς αποκλεισμούς χώρος.

Χάρη στην καλή επικοινωνία οι άνθρωποι μπορούν να εξελιχθούν, να μάθουν νέες δεξιότητες και να ανταλλάξουν απόψεις για σημαντικά θέματα. Αποτελεσματική επικοινωνία υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων όταν ο παραλήπτης κατανοεί το μήνυμα όπως το θέλει ο αποστολέας. Στην αποτελεσματική επικοινωνία, οι πληροφορίες του αποστολέα αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τις προθέσεις του και η ερμηνεία του παραλήπτη συμπίπτει με τις προθέσεις του αποστολέα. Αυτό είναι ορατό στο μοντέλο επικοινωνίας που παρουσιάζεται παρακάτω.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η καλή επικοινωνία δεν συνίσταται μόνο στην ομιλία, αλλά και στην ακρόαση. Όταν επικοινωνούμε, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι, οι συνομιλητές μας έχουν ίση πρόσβαση στη φωνή, μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους και ότι θα ακουστούν και θα γίνουν κατανοητοί. 

Η επικοινωνία διαφέρει ανάλογα με το γεγονός με ποιον επικοινωνούμε. Επομένως, είναι σημαντικό να προσαρμόζουμε ανάλογα τις τεχνικές επικοινωνίας μας στους μαθητές με τους οποίους επικοινωνούμε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.