Θέμα 2 Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή

Τι είναι ένας υπολογιστής;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο..!!!

Τι είναι ένας υπολογιστής;

Ο υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που χειρίζεται πληροφορίες ή δεδομένα. Έχει την ικανότητα αποθήκευσης, ανάκτησης και επεξεργασίας δεδομένων. Μπορεί να γνωρίζετε ήδη ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή για να δημιουργήσετε έγγραφα, να στείλετε e-mail, να παίξετε παιχνίδια και να περιηγηθείτε στον παγκόσμιο ιστό. Μπορείτε επίσης να τον χρησιμοποιήσετε για επεξεργασία ή δημιουργία υπολογιστικών φύλλων, παρουσίαση πληροφοριών, ακόμη και βίντεο. (πηγή κάτω)