Θέμα 2 Η Ανάγκη Εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων επανένταξης

Εστιάζοντας στην ψηφιακή εκπαίδευση, φαίνεται πως απαιτείται η εισαγωγή και η θέσπιση νέων πολιτικών και δράσεων για την αναβάθμιση πολλών τομέων:

υποδομή

στρατηγική και ηγεσία

δεξιότητες δασκάλων

δεξιότητες εκπαιδευόμενων,

περιεχόμενα και προγράμματα σπουδών.

Ανανέωση και Ενίσχυση του Προγράμματος Σπουδών

Σύμφωνα με τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκπαίδευση στα σωφρονιστικά καταστήματα, είναι πολύ σημαντικό για τους πρώην κρατούμενους να παρέχεται ένα ευρύ πρόγραμμα σπουδών κατά τη διάρκεια της κράτησης, καθώς φαίνεται να ορίζει και να αποτρέπει την επανάληψη του αδικήματος.

Αυτό το πρόγραμμα σπουδών, όπως δείχνουν τα εθνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα, πρέπει επίσης να επικεντρωθεί στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 • ήπιες δεξιότητες (επικοινωνία, δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα κ.λπ.),
 • ψηφιακές δεξιότητες,
 • δεξιότητες διαχείρισης έργου.

Κοινοί παράγοντες κινδύνου και υποτροπής

Τροποποιήσιμοι/δυναμικοί παράγοντες κινδύνου

 • Οικονομικές δυσκολίες-προβλήματα απασχόλησης
 • Συνεργασία με αντικοινωνικούς συνομηλίκους
 • Χρήση ουσιών
 • Ανάγκες ψυχικής υγείας
 • Οικογενειακή κατάσταση

Μη τροποποιήσιμοι/στατικοί παράγοντες κινδύνου

 • Νεότερη ηλικία
 • Αντικοινωνικό πρότυπο συμπεριφοράς
 • Προηγούμενο ιστορικό εγκληματικότητας
 • Μορφωτικό υπόβαθρο και εκπαιδευτικοί περιορισμοί