Θέμα 2 Επίλυση ομαδικών συγκρούσεων

Η εργασία σε μια ομάδα μπορεί να φέρει κάποιες προκλήσεις όπως

  • Μη συνεργασία
  • Μη παραγωγικότητα των μελών της ομάδας
  • Δημιουργία συγκρούσεων

Για την επίλυση αυτών των “προβλημάτων” ο ηγέτης μιας ομάδας μπορεί να οργανώσει δραστηριότητες για την ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος της ομάδας, και τα μέλη της θα πρέπει να συμμετέχουν, καθώς οι δραστηριότητες αυτές βελτιώνουν το δέσιμο εντός της ομάδας. Επίσης, οι συνάδελφοι θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες, να είναι υπομονετικοί και να μιλούν ατομικά στο μέλος με το οποίο έχουν σύγκρουση.

Όταν αντιμετωπίζουμε τις συγκρούσεις, αντί να τις αποφεύγουμε, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ενδυνάμωση ολόκληρης της ομάδας. Επιπλέον, οι έρευνες δείχνουν ότι το να μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας και τον φόρτο εργασίας μεταξύ μας μπορεί να μειώσει τα επίπεδα άγχους.