Θέμα 2 Γιατί ένα άτομο πρέπει να εργάζεται συνεκτικά με άλλους

Η αληθινή επιτυχία προέρχεται από την ύπαρξη μιας συνεκτικής ομάδας. Η ομάδα παραμένει ενωμένη όταν εργάζεται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου και όλοι αισθάνονται ότι συμβάλλουν στη συνολική επιτυχία της ομάδας.

Αν αυξήσουμε τη συνοχή της ομάδας στον εργασιακό χώρο, αυξάνουμε αυτόματα τα εξής:

  • Επιτυχία: ισχυρή επίδραση στο συνολικό ομαδικό πνεύμα με τον εορτασμό της επιτυχίας.
  • Ικανοποίηση από την εργασία: όλοι είναι στην ίδια σελίδα και η επίτευξη του ίδιου ομαδικού στόχου είναι αναζωογονητική.
  • Αυτοεκτίμηση των μελών της ομάδας: η υψηλή αυτοεκτίμηση οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα διαφορετικών μεθόδων που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και οι οργανισμοί για να αυξήσουν τη συνοχή της ομάδας τους. Μπορείτε να βρείτε μερικά από αυτά παρακάτω:

  • Το πρόγραμμα Erasmus plus Mental Health Matters (MHM) χρησιμοποιεί τη μέθοδο των εικαστικών τεχνών ως εργαλείο σε ένα περιβάλλον ψυχικής υγείας και τονίζει επίσης το γεγονός ότι η ομαδική εργασία είναι αποτελεσματική.
  • Μια ομάδα μπορεί να συμμετέχει σε δραστηριότητες οικοδόμησης ομάδας προκειμένου να έχει καλύτερη συνεργασία εντός της ομάδας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα κάνοντας κλικ εδώ https://snacknation.com/blog/team-building-activities-for-work/#Team_Building_Activities_For_Work_Employees