Θέμα 2 Γιατί ένα άτομο πρέπει να εργάζεται συνεκτικά με άλλους

Η αληθινή επιτυχία προέρχεται από την ύπαρξη μιας συνεκτικής ομάδας. Η ομάδα παραμένει ενωμένη όταν εργάζεται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου και όλοι αισθάνονται ότι συμβάλλουν στη συνολική επιτυχία της ομάδας.

Αν αυξήσουμε τη συνοχή της ομάδας στον εργασιακό χώρο, αυξάνουμε αυτόματα τα εξής:

  • Επιτυχία: ισχυρή επίδραση στο συνολικό ομαδικό πνεύμα με τον εορτασμό της επιτυχίας.
  • Ικανοποίηση από την εργασία: όλοι είναι στην ίδια σελίδα και η επίτευξη του ίδιου ομαδικού στόχου είναι αναζωογονητική.
  • Αυτοεκτίμηση των μελών της ομάδας: η υψηλή αυτοεκτίμηση οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.