Θέμα 1 Επικοινωνία – ουσία και προέλευση

Ο όρος “επικοινωνία” προέρχεται από τη λατινική λέξη “communicare” που σημαίνει μοιράζομαι, κατανέμω ή κυριολεκτικά “κάνω κοινά”.

Η επικοινωνία μπορεί να οριστεί ως μια διαδικασία με την οποία ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ ατόμων.

Γίνεται μέσω ενός κοινού συστήματος συμβόλων, σημείων ή συμπεριφοράς.

Η καλή επικοινωνία είναι απαραίτητη σε όλους τους τομείς της ζωής, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της καλής ατμόσφαιρας που ενισχύει την απόκτηση γνώσεων και την κοινωνική ένταξη

Η αποτελεσματική επικοινωνία ορίζεται ως η επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων κατά την οποία το επιδιωκόμενο μήνυμα είναι:

Αποτελεσματική επικοινωνία σημαίνει ότι οι ιδέες και οι αντιλήψεις σας ακούγονται και οι άνθρωποι ενεργούν βάσει αυτών.

Αποτελεσματική επικοινωνία σημαίνει ότι είστε σε θέση να ακούτε, να κατανοείτε και να αναλαμβάνετε δράση σε αυτά που λένε οι άλλοι άνθρωποι.

Τα επτά σημεία της αποτελεσματικής επικοινωνίας:

Σαφή

Oι κύριες ιδέες εντοπίζονται και γίνονται εύκολα κατανοητές.

Συνοπτική

Mπαίνει στο θέμα χωρίς να χρησιμοποιεί περιττές λέξεις ή εικόνες.

Συγκεκριμένα

Περιλαμβάνει συγκεκριμένα παραδείγματα ή εξηγήσεις.

Σωστό

Ως προς τις πληροφορίες, την επιλογή λέξεων και τη γραμματική.

Συνεκτικός

Οι πληροφορίες παρουσιάζονται με λογική σειρά.

Πλήρης

Οταν δημιουργείτε ένα μήνυμα, είναι σημαντικό να δίνετε στον παραλήπτη όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να ακολουθήσει την επιχειρηματολογία σας και να καταλήξει στα ίδια συμπεράσματα με εσάς.

Ευγενικά

Τα μηνύματά σας πρέπει να είναι φιλικά, επαγγελματικά, διακριτικά, με σεβασμό, ανοιχτά και ειλικρινή.