Θέμα 1 Στίγμα εναντίον πρώην κρατούμενων

Το στίγμα που αφορά πρώην κρατούμενους συμπεριλαμβάνει στερεότυπα όπως:

“Είναι όλοι τους αναξιόπιστοι με βίαιες τάσεις.”

“Είναι ναρκομανείς”

“Μαθαίνουν περισσότερα άσχημα πράγματα στις φυλακές και γίνονται ακόμα χειρότεροι πολίτες όταν απελευθερωθούν”