Θέμα 1 Πώς να εργάζεστε σε μια ομάδα (θεωρία και πράξη) – ορισμός της ομαδικής εργασίας, ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος και εργασιακές δεξιότητες

Τι είναι η ομαδική εργασία;

Ένας πολύ καλός ορισμός της ομαδικής εργασίας είναι:

“Η διαδικασία συνεργασίας με μια ομάδα ανθρώπων για την επίτευξη ενός στόχου. Η ομαδική εργασία αποτελεί συχνά ένα κρίσιμο μέρος μιας επιχείρησης, καθώς είναι συχνά απαραίτητο οι συνάδελφοι να συνεργάζονται καλά, προσπαθώντας να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους σε κάθε περίσταση. Ομαδική εργασία σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να συνεργαστούν, χρησιμοποιώντας τις ατομικές τους δεξιότητες και παρέχοντας εποικοδομητική ανατροφοδότηση, παρά τις όποιες προσωπικές συγκρούσεις μεταξύ των ατόμων.” (σύμφωνα με το BusinessDictionary.com, μάθετε περισσότερα εδώ https://www.octanner.com/insights/articles/2018/9/13/the_teamwork_definit.html)

Αυτό που κάνει μια ομάδα να λειτουργεί με επιτυχία είναι:

  • Δέσμευση για να ολοκληρωθεί η δουλειά

Το να επιδεικνύετε το επίπεδο της δέσμευσής σας στην εργασία σας σημαίνει ότι δημιουργείτε περισσότερες ευκαιρίες ανέλιξης. Γι’ αυτό πρέπει να δείχνετε αυτοπεποίθηση, να είστε ομαδικός παίκτης, να ακούτε τις προτάσεις των άλλων και να μοιράζεστε ιδέες.

  • Εμπιστοσύνη και σεβασμός

Ένα περιβάλλον με σεβασμό μειώνει το άγχος και αυξάνει την ψυχική και σωματική ευεξία.

  • Καλή επικοινωνία

Επικοινωνήστε καθημερινά και με κάθε τρόπο! Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και να ακούμε τους άλλους, προκειμένου να κάνουμε την επικοινωνία με τους συναδέλφους μας πιο αποτελεσματική.

Τι είναι η ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος;

Είναι μια τεχνική για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της επικοινωνίας των ομάδων εργασίας μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων. Μέσω της ανάπτυξης του ομαδικού πνεύματος μπορούμε να εντοπίσουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία της ομάδας και να έχουμε αυξημένη παραγωγικότητα.

Είναι σημαντικό να έχουμε και να συμμετέχουμε σε δραστηριότητες ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος επειδή θα ενισχύσει τη συνεργασία και τα κίνητρα της ομάδας και θα οδηγήσει σε καλύτερη απόδοση της ομάδας.

Εάν υπάρχουν συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο, μια αποτελεσματική μέθοδος για τη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών και την άσκηση καλύτερης συνεργασίας είναι η χρήση δραστηριοτήτων επίλυσης προβλημάτων.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα: https://theinvestorsbook.com/team-building.html#Example

Τι είναι οι εργασιακές δεξιότητες?

Οι δεξιότητες εργασίας/ομαδικής εργασίας που αναφέρονται παρακάτω, μπορούν να σας βοηθήσουν να εργαστείτε αποτελεσματικά σε μια οργανωμένη ομάδα. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

 

Διαχείριση χρόνου

Επίλυση προβλημάτων

Κριτική σκέψη

Συνεργασία

Επικοινωνιακές δεξιότητες