Θέμα 1 Πώς η οργάνωση και ο προγραμματισμός κάνουν την ομαδική εργασία πιο αποτελεσματική

Ο προγραμματισμός καθιστά την εργασία σας πιο αποτελεσματική και σας βοηθά να ιεραρχήσετε τις εργασίες σας για να επιτύχετε τον στόχο σας.

Η οργάνωση είναι ένας τρόπος για να οργανώσετε αυτή την ιεράρχηση με ευκολότερο τρόπο.

Έτσι, ο προγραμματισμός και η οργάνωση είναι δύο διαφορετικές δεξιότητες που είναι ισχυρές όταν τις συνδυάζουμε.

Σκεφτείτε κάτι που έπρεπε να κάνετε, αλλά δεν ξέρατε από πού να ξεκινήσετε. Η στιγμή που συνειδητοποιείτε πώς και από πού να ξεκινήσετε προκειμένου να επιτύχετε το έργο σας είναι εκείνη η στιγμή που αρχίζετε να σχεδιάζετε και να οργανώνετε τα πράγματά σας.

Έτσι, πρώτα πρέπει να θέσετε έναν στόχο και στη συνέχεια να αρχίσετε να σκέφτεστε πώς θα τον πετύχετε! Στις επόμενες διαφάνειες μπορείτε να μάθετε μερικές χρήσιμες οδηγίες για το πώς να το κάνετε αυτό.

S.M.A.R.T.

Συγκεκριμένοι - Μετρήσιμοι - Επιτεύξιμοι - Ρεαλιστικοί - Βάση χρόνου

Οι στόχοι S.M.A.R.T. είναι ένα ακρωνύμιο που σημαίνει επίτευξη επιτυχίας μέσω σχεδιασμού. Χρησιμοποιώντας αυτό το πλαίσιο όταν σχεδιάζετε και οργανώνεστε στον εργασιακό σας χώρο μπορεί να σας εξοικονομήσει πολύ χρόνο και μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας αποτελεσματικά και αποδοτικά. Για να αποσαφηνίσετε το Specific, πρέπει να απαντήσετε στα ερωτήματα τι, γιατί, ποιος, πού και ποιο. Για το Measurable, πόσο και πόσοι. Για το Achievable, πώς μπορώ να επιτύχω αυτόν τον στόχο; Για το ρεαλιστικό, είναι ο στόχος εφικτός; Τέλος, για το Time-based προσπαθήστε να απαντήσετε στην ερώτηση πότε.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ένα παράδειγμα που δίνεται από το indeed.com:

“Θα βρω δουλειά ως καθηγητής μαθηματικών σε γυμνάσιο μέσα σε τρεις μήνες μετά την απόκτηση του πτυχίου μου στην εκπαίδευση”.

Specific

Συγκεκριμένος: Ο στόχος να γίνω καθηγητής μαθηματικών σε γυμνάσιο είναι σαφώς καθορισμένος

Measurable

Μετρήσιμος: Η επιτυχία μπορεί να μετρηθεί με τον αριθμό των αιτήσεων, των συνεντεύξεων και των προσφορών εργασίας.

Achievable

Επιτεύξιμος: Αυτός που θέτει το στόχο θα έχει το κατάλληλο πτυχίο για τη θέση εργασίας.

Realistic

Ρεαλιστικός: Αυτός που θέτει το στόχο σχεδιάζει να βρει δουλειά στον κλάδο της εκπαίδευσης μετά την απόκτηση πτυχίου εκπαίδευσης.

Time-based

Βάση χρόνου: Αυτός που θέτει το στόχο εχει θέσει προθεσμία για την επίτευξη του στόχου του εντός των τριών μηνών που ακολουθούν την αποφοίτηση.

Προκειμένου μια εταιρεία να αναπτύξει στρατηγικό σχεδιασμό, το πλαίσιο ανάλυσης SWOT χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση αυτού. Το ακρωνύμιο σημαίνει:

Δυνάμεις - Αδυναμίες - Ευκαιρίες και Απειλές

Τα δυνατά και αδύνατα σημεία τείνουν να είναι εσωτερικά χαρακτηριστικά, όπως η τοποθεσία, η τιμή και η αναγνωρισιμότητα της μάρκας, ενώ οι ευκαιρίες και οι απειλές είναι εξωτερικές, για παράδειγμα προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού.

  • Το πρώτο βήμα είναι να ορίσετε το θέμα που θέλετε να αναλύσετε.
  • Το δεύτερο βήμα είναι να σχεδιάσετε το συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω εικόνα.
  • Στη συνέχεια, προσπαθήστε να εργαστείτε σε κάθε τετράγωνο και να ορίσετε το καθένα όπως εξηγήθηκε στην προηγούμενη παράγραφο.
  • Το τελευταίο βήμα είναι να συνοψίσετε τα συμπεράσματά σας.