Θέμα 1 Προσωπική σύγκρουση

Η ατομική σύγκρουση αναφέρεται σε μια διαπροσωπική ασυμβατότητα ή σε διαφορετικές αντιλήψεις
(π.χ. διαφορετικές γνώμες και/ή αταίριαστες σχέσεις)

Η ενδοατομική σύγκρουση είναι ένα ψυχολογικό δίλημμα, μια εσωτερική σύγκρουση που σχετίζεται με έναν προσωπικό στόχο (π.χ. ηθικές ή συναισθηματικές ερωτήσεις à ζήτημα λήψης αποφάσεων)

Η διαπροσωπική σύγκρουση σχετίζεται με τον ανταγωνισμό μεταξύ ατόμων για την απόκτηση μιας θέσης, προαγωγής ή πόρων (αμοιβαία διαφωνία)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ ΕΝΗΛΙΚΩΝ…

Αποδέχονται προτάσεις και παρατηρήσεις από τους άλλους.

Παίξτε (να είστε δημιουργικοί) με προσωπικές προκλήσεις.

 Διαθέτουν αυτοεκτίμηση.

Να έχετε επίγνωση των συναισθημάτων και των αισθημάτων σας. Ακούστε τις προσωπικές σας ανάγκες.

Επικοινωνήστε μέσω της οπτικής επαφής και των χειρονομιών.

Χρησιμοποιήστε ήρεμο τόνο, μην υψώνετε τη φωνή σας. Να είστε υπομονετικοί και ήρεμοι.

Διατυπώστε «προσωπικές δηλώσεις»!. Έχετε το κλειδί για τη λύση.