Θέμα 1 Προσωπική σύγκρουση

Η ατομική σύγκρουση αναφέρεται σε μια διαπροσωπική ασυμβατότητα ή σε διαφορετικές αντιλήψεις, όπως διαφορά απόψεων ή/και απαράμιλλη σχέση αλληλεπίδρασης με άλλους.

Η ενδοατομική σύγκρουση σχετίζεται με τον στόχο που θέλει να επιτύχει ένα άτομο και είναι ψυχολογικής φύσης.

Το δίλημμα που τίθεται από την εσωτερική σύγκρουση είναι συνήθως κάποιο ηθικό ή συναισθηματικό ερώτημα. Οι δείκτες εσωτερικής σύγκρουσης θα ήταν ο δισταγμός ενός χαρακτήρα ή οι ερωτήσεις που θέτει στον εαυτό του όπως «τι έκανα λάθος;».

Μια εσωτερική σύγκρουση μπορεί επίσης να είναι θέμα λήψης αποφάσεων.

Η διαπροσωπική σύγκρουση σχετίζεται με τον ανταγωνισμό μεταξύ ατόμων για την επίτευξη μιας θέσης, προαγωγής ή πόρων.

Εσείς και ο αδερφός σας είστε σε σύγκρουση για να χωρίσετε την κληρονομιά της οικογένειας, επειδή ο τόπος όπου ζείτε είναι ιδιοκτησία του αδελφού σας. Ο χώρος σας χρειάζεται ανακαίνιση. Ρωτάς εάν το επιτρέπει αλλά δεν συμφωνεί.

Συστάσεις για τα άτομα: να...

Αποδέχονται προτάσεις και παρατηρήσεις από τους άλλους.

έρχονται αντιμέτωποι με προσωπικές προκλήσεις.

 Διαθέτουν αυτοεκτίμηση.

Γνωρίζουν τα συναισθήματά τους. Να αφουγκράζονται τις προσωπικές τους ανάγκες.

 επικοινωνούν με την οπτική επαφή και με κινήσεις.

 Χρησιμοποιούν χαμηλό τόνο, να μην υψώνουν τη φωνή τους. Να είναι υπομονετικοί και ήρεμοι.

Να διατυπώνουν προσωπικές λύσεις. Έτσι, θα διαθέτουν το κλειδί για τη λύση.