Θέμα 1 Πλεονεκτήματα της ομαδικής εργασίας

Η εργασία σε μια ομάδα μπορεί να σας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:  Καλή επικοινωνία:

όταν είστε ξεκάθαροι και ακούτε τους άλλους είναι πιο εύκολο να ολοκληρώσετε μια ομαδική εργασία.Χτίσιμο εμπιστοσύνης:

οι μικροσυγκρούσες μπορεί να είναι ανεκτές αν έχετε αναπτύξει μια καλή και στενή σχέση με ένα συνάδελφοΕπηρεάζει θετικά τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα

ο καταιγισμός ιδεών μέσα σε μια ομάδα ανθρώπων μπορεί να αυξήσει την έμπνευση και τη φαντασία.Καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων:

ωφελεί την ομαδική εργασία και ενισχύει τα κίνητρα.