Θέμα 1 Ορίζοντας την Υγεία

Μία κατάσταση πλήρους 

Σωματικής

Ψυχικής

Κοινωνικής

ευημερίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας

Δύο σημαντικές πτυχές της υγείας:

  • Η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας
  • Η υγεία περιλαμβάνει όχι μόνο σωματική, αλλά και ψυχολογική και κοινωνική ευημερία