Θέμα 1 Μάθετε τι και πότε να το χρησιμοποιείτε

Η αποφυγή σημαίνει ότι θέλετε να αποφύγετε ένα ζήτημα.

 Πότε να τη χρησιμοποιήσετε>>> όταν δεν υπάρχει πιθανότητα να αποκτήσετε αυτό που θέλετε.

Συμβιβασμός σημαίνει ότι θα ικανοποιήσετε τις ανάγκες κάποιου άλλου και όχι τις δικές σας.

Πότε να τον χρησιμοποιήσετε >>> όταν για εσάς δεν έχει σημασία αν ικανοποιείται η δική σας θέση ή η θέση κάποιου άλλου.

Ο ανταγωνισμός σημαίνει ότι θα ικανοποιήσετε τις ανάγκες σας και θα αγνοήσετε τις ανάγκες των άλλων

Πότε να τον χρησιμοποιήσετε >>> όταν απαιτείται γρήγορη και αποφασιστική δράση.

Συμβιβασμός σημαίνει ότι οι ανάγκες όλων ικανοποιούνται

Πότε να τον χρησιμοποιήσετε >>> όταν δύο αντίπαλοι με ίση ισχύ στην πώληση προϊόντων είναι σθεναρά αφοσιωμένοι σε αμοιβαίες στόχους.

Συνεργασία σημαίνει ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ατόμων που εμπλέκονται στη σύγκρουση.

 Πότε να τη χρησιμοποιήσετε >>> όταν υπάρχει ανάγκη συγχώνευσης γνώσεων από άτομα που διαθέτουν διαφορετικές οπτικές για ένα πρόβλημα.

Χαρακτηριστικά στυλ διαχείρισης συγκρούσεων

Ο ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ

Στην καρδιά των διαφορετικών στυλ, ο συμβιβασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός

Υψηλός προσανατολισμός σχέσεων

Κοινή λύση του προβλήματος

Τους ικανοποιεί όλους μέσω της ικανοποίησης μιας κοινής ανάγκης