Θέμα 1 Εισαγωγή στις Ψηφιακές Δεξιότητες Μάθησης και Επικοινωνίας

  • Η ψηφιακή τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα διεισδύουν σε όλους τους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της επαγγελματικής ζωής.
  • Το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Πλάνο 2021-2027 καταδεικνύει ότι η ανάπτυξη και η παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων Μάθησης και Επικοινωνίας είναι μια από τις βασικές δεξιότητες με σκοπό την ένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
  • Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 η κλίμακα του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει επιταχυνθεί υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ατομική ευελιξία και ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων Μάθησης και Επικοινωνίας, τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και στον εκπαιδευτικό τομέα (εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εξ αποστάσεως εργασία, κ.ά.)
  • Οι βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες Μάθησης και Επικοινωνίας όπως η εργασία με υπολογιστή ή η χρήση του διαδικτύου, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση σχεδόν για όλες τις εργασίες.
  • Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ψηφιακές δεξιότητες λαμβάνουν αυξανόμενη σημασία για κάθε άτομο, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων που κατέχουν χαμηλή κοινωνικοοικονομική θέση, όπως οι πρώην κρατούμενοι κ.λπ.

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι ένας ευρύτερος όρος, ο οποίος αναφέρεται σε όλες τις τεχνολογίες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, των ασύρματων δικτύων, των κινητών τηλεφώνων, των υπολογιστών, του λογισμικού, του ενδιάμεσου λογισμικού, της τηλεδιάσκεψης, της κοινωνικής δικτύωσης και άλλων εφαρμογών και υπηρεσιών πολυμέσων που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση, να ανακτούν, να αποθηκεύουν, να μεταδίδουν και να χειρίζονται πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή.

Νέα μέσα (ή ψηφιακά μέσα) είναι προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν πληροφορίες ή ψυχαγωγία χρησιμοποιώντας υπολογιστές ή το διαδίκτυο και όχι παραδοσιακές μεθόδους όπως η τηλεόραση και οι εφημερίδες.