Θέμα 1 Διαφορές μεταξύ υγιούς, χαμηλής και υπερβολικής αυτοεκτίμησης

Η αυτοεκτίμηση αναφέρεται στην υποκειμενική αντίληψη της αξίας του ατόμου και στην προσωπική του άποψη για τον εαυτό του.

Κάποιος μπορεί να περιγράψει τον εαυτό του θετικά ή αρνητικά, κάτι που εξαρτάται από μια μεγάλη ποικιλία παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, του φύλου, του ύψους ή του βάρους, με τι ή ποιον μπορεί να ταυτιστεί, με το αν έχει την αίσθηση ότι ανήκει κάπου, ή ακόμα και με το εάν εκτιμά τον εαυτό του/της.

Ένα άτομο μπορεί να έχει θετική ή αρνητική άποψη για τον εαυτό του, ανάλογα με τη χρονική περίοδο που διανύει. Γι’ αυτό το λόγο, κάποιος μπορεί να βιώσει περιόδους χαμηλής, υγιούς και υπερβολικής αυτοεκτίμησης.

Γνωρίζατε ότι συνήθως η αυτοεκτίμηση είναι χαμηλότερη σε νεαρότερες ηλικίες και αυξάνεται καθώς κάποιος μεγαλώνει;

Μερικά από τα πιο συνηθισμένα χαρακτηριστικά ανθρώπων με υγιή, χαμηλή και υπερβολική αυτοεκτίμηση είναι:

Άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση:

 • Συχνά δυσκολεύονται να εκφραστούν με θετικό τρόπο
 • Δυσκολεύονται να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν φιλίες
 • Μπορεί να νομίζουν ότι άλλοι είναι καλύτεροι από αυτούς
 • Έχουν αρνητική στάση απέναντι στη ζωή τους
 • Δεν πιστεύουν στις ικανότητές τους
 • Δυσκολεύονται να πουν «όχι» και να θέσουν όρια

Άνθρωποι με υγιή αυτοεκτίμηση:

 • Κατανοούν και αναγνωρίζουν τις ικανότητές τους
 • Αποδέχονται τις δυνάμεις και αδυναμίες τους
 • Θέτουν ρεαλιστικές προσδοκίες για τον εαυτό τους
 • Έχουν αυτοπεποίθηση και μπορούν να εκφράσουν τις ανάγκες τους
 • Μπορούν να διατηρήσουν υγιείς σχέσεις με άλλους

Άνθρωποι με υπερβολική αυτοεκτίμηση:

 • Περιμένουν διαρκώς επαίνους, ακόμα και όταν δεν το αξίζουν
 • Αισθάνονται ότι είναι υπερβολικά ταλαντούχοι και ότι έχουν πιο πολλά δικαιώματα
 • Δυσκολεύονται να δεχθούν συμβουλές, κριτική ή ανατροφοδότηση από άλλους.