Θέμα 1 Διατύπωση του σωστού μηνύματος

Το πρώτο κλειδί για την αποτελεσματική επικοινωνία είναι η πρώτη εντύπωση. Μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την αλληλεπίδρασή μας με συγκεκριμένους ανθρώπους. Το ντύσιμό μας και ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι άνθρωποι. Γι’ αυτό, η πρώτη εντύπωση είναι πολύ κρίσιμη.

Είναι ζωτικής σημασίας να παρουσιάζουμε πάντα τον εαυτό μας με θετικό τρόπο, με αυτοπεποίθηση και συγκεκριμένη συμπεριφορά. Μη λεκτικά σημάδια, όπως η χαλαρή, ανοιχτή στάση καθώς και η οπτική επαφή, μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα οι άλλοι να αισθάνονται καλύτερα στη συντροφιά σας ενθαρρύνοντάς τους να σας μιλήσουν και να σας ακούσουν.

Η διατύπωση του σωστού μηνύματος είναι ζωτικής σημασίας σε μια επικοινωνιακή διαδικασία, καθώς αυξάνει την πιθανότητα να το κατανοήσουν οι συνομιλητές μας. Μερικά από τα σημαντικά σημεία που πρέπει να συμπεριληφθούν είναι τα εξής:

  • Υψηλός βαθμός ακρίβειας στη διατύπωση πληροφοριών, προσδοκιών και συναισθημάτων
  • Ένας σαφής στόχος, τα κύρια σημεία του μηνύματος
  • Τακτική, λογική ροή των πληροφοριών
  • Δέσμευση, ενθουσιασμός του λόγου
  • Προσαρμοσμένο στυλ στον αποδέκτη
  • Γραμματική ορθότητα
  • Παρακολούθηση του βαθμού κατανόησης