Θέμα 1 Ανάπτυξη υγιούς αυτοεκτίμησης

Η αυτοεκτίμηση είναι σημαντική για να μας βοηθήσει να εκτιμούμε και να βλέπουμε τον εαυτό μας θετικά. Σε αυτό το βίντεο στο YouTube, θα μάθετε για έξι πυλώνες που μπορείτε να εφαρμόσετε στη ζωή σας για να οικοδομήσετε υγιή αυτοεκτίμηση:

Η πρακτική της συνειδητής ζωής

Η πρακτική της αυτοαποδοχής

Η πρακτική της αυτο-υπευθυνότητας

Η πρακτική της αυτοπεποίθησης

Η πρακτική της στοχευμένης ζωής

Η πρακτική της προσωπικής ακεραιότητας