Θέμα 1 Αναγνωρίζοντας το πώς οι θεωρίες κινήτρου μπορούν να μειώσουν τις τάσεις υποτροπής

Κάθε άτομο έχει ανάγκες και επιθυμίες που το οδηγούν στο να πετύχει στόχους ή να φέρει επιθυμητά αποτελέσματα.

Αυτοί οι στόχοι μπορεί να είναι προσωπικοί ή σε σχέση με το περιβάλλον του, όπως το να πετύχει στη ζωή του, να είναι περίεργος, να είναι περήφανος, να κερδίζει χρήματα, να νικά, ή να φοβάται την τιμωρία.

Η υποστήριξη ενηλίκων ατόμων, έτσι ώστε να εντοπίσουν τις ανάγκες που οδηγούν στις συμπεριφορές αυτές, μπορεί να μειώσει την πιθανότητα υποτροπής και την επανάληψη ανεπιθύμητων συμπεριφορών.

Οι ανάγκες των ανθρώπων είναι διαφορετικές, οπότε είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι ο καθένας μπορεί να βρίσκει κίνητρο σε διαφορετικούς τομείς.