Εισαγωγή & Μαθησιακοί Στόχοι

Αυτό η ενότητα αναφέρεται στη μέτρηση του άγχους και της αντιμετώπισης. Όπως γνωρίζουμε υπάρχουν διαφορές στην αντιμετώπιση του άγχους ανά άτομο, άρα και διάφορα αποτελέσματα. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες προσαρμογής και αποτελέσματα ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες τους.

Επιπλέον, στόχος αυτού του μέρους είναι να μάθουν οι συμμετέχοντες τεχνικές αυτορρύθμισης που εξάγονται στη μελέτη του άγχους και της αντιμετώπισης. Οι αναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να αναθεωρήσουν ορισμένα κοινά προβλήματα στην εννοιολόγηση και τη μέτρηση του άγχους, της αντιμετώπισης και των αποτελεσμάτων, θα κατανοήσουν τι είναι οι στρεσογόνοι παράγοντες, τι κάνουν οι άνθρωποι για να τους διαχειριστούν και πώς συγκεκριμένοι τρόποι αντιμετώπισης σχετίζονται με ψυχοκοινωνικές και αποτελέσματα υγείας με την πάροδο του χρόνου.

Επιπλέον, οι αναγνώστες θα αποκτήσουν τη γνώση σχετικά με το νόημα των τεχνικών αντιμετώπισης «Έλεγχος σε τι;» και «Τι αντιμετωπίζεις;». Στο τέλος οι ερωτήσεις αξιολόγησης θα σας βοηθήσουν να μετρήσετε τη γνώση που αποκτάτε

Εφαρμογή τεχνικών αντιμετώπισης στρες βασισμένοι στις Ατομικές ανάγκες

Σωματική Διάσταση συμπεριλαμβάνει όλες τις προσωπικές βιολογικές ανάγκες όπως η ανάγκη για υγεία, άσκηση, διατροφή, ύπνο και ισορροπία ανάμεσα στο εσωτερικό και εξωτερικό εαυτό και σώμα. Καλή σωματική κατάσταση είναι ένας άλλος τρόπος για να αυξήσεις την αίσθηση προσωπικού ελέγχου και θετικής σκέψης

Ψυχολογική διάσταση συμπεριλαμβάνει όλες τις προσωπικές ψυχολογικές ανάγκες όπως είναι η ανάγκη για υγιή προσωπικά όρια, ένα ισορροπημένο πρόγραμμα δέσμευσης με τον εαυτό σου, ιεράρχηση στόχων, ανάληψή ευθυνών, αντιμετώπιση αρνητικών σκέψεων, διακοπή προσπάθειας ελέγχου πραγμάτων που δεν ελέγχονται από εσένα, αντιμετώπιση  της τελειότητας, πάρε χρόνο και άδεια από τις υποχρεώσεις σου για ηρεμία

Κοινωνική  Διάσταση – Υποστηρικτικό σύστημα και δίκτυο από φίλους και οικογένεια, η ανάγκη του ανήκει, πως ένα υποστηρικτικό σύστημα δίκτυο μπορεί να κινητοποιήσει για να παραμείνουμε ΄σε φυσική ευεξία και ψυχική ευεξία και αίσθημα ικανοποίησης.

Διανοητική Διάσταση – Αναζήτηση ικανοποίησης και νοήματος και σκοπού στη ζωή

Πνευματική  Διάσταση – Πως να επικοινωνείς τις ανάγκες σου  – να μοιράζεσαι πληροφορίες και το ίδιο πνεύμα  η οπτική σου για την ζωή και το πως νιώθεις για τη ζωή  

Σχέση ανάμεσα στο Στρες & Υλοποίηση

 Η θεωρία ανεστραμμένου U, αναφέρεται στο ότι ένα άτομο θα έχει μια ιδανικά βέλτιστη απόδοση κάτω από το ιδανικό βέλτιστο επίπεδο διέγερσης. Το επίπεδο διέγερσης επηρεάζει το επίπεδο της επιδείνωσης, για παράδειγμα, όσο μεγαλύτερη είναι η διέγερση, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιδείνωση της απόδοσης. Στην καθημερινή ζωή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραδείγματα όπως αθλήματα, εξετάσεις, διαγωνισμούς και να κάνετε μια δημόσια ομιλία για να εξηγήσετε αυτή τη σχέση.