Πνευματικά δικαιώματα και Αποποίηση ευθυνών

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν αποτελεί αποδοχή του περιεχομένου της, το οποίο αντικατοπτρίζει τις γνώμες των συγγραφέων και μόνο, και η Επιτροπή δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών εντός αυτής. [Project number: 2020-1-CZ01-KA204-078333].

Όλα τα οπτικοακουστικά μέσα ανακτήθηκαν ελεύθερα από δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες στοκ εικόνων και/ή το YouTube και εφαρμόζουν τη νομοθεσία δίκαιης χρήσης χωρίς την πρόθεση να παραβιάσουν τυχόν πνευματική ιδιοκτησία. Εάν πιστεύετε πως έγινε παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο www.rechanceproject.eu/ ώστε να γίνει επίλυση του θέματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.