Πνευματικά δικαιώματα και Αποποίηση ευθυνών

  Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

[Project number: 2020-1-CZ01-KA204-078333].

  Όλο το οπτικοακουστικό υλικό ανακτήθηκε δωρεάν από πλατφόρμες αποθηκευμένων εικόνων και/ή το YouTube, σύμφωνα με τους νόμους δίκαιης χρήσης και χωρίς την πρόθεση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Αν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο www.rechance.eu. για επίλυση του ζητήματος με νόμιμο αποκαταστατικό τρόπο.