Ενότητα 2 Τρέχουσα κατάσταση και δεδομένα σχετικά με τη χρήση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων Μάθησης και Επικοινωνίας από πρώην κρατουμένους

Ο εκπληκτικός λόγος για τον οποίο το σωφρονιστικό μας σύστημα δεν λειτουργεί | Brandon W. Mathews | TEDxMileHigh

Το σωφρονιστικό σύστημα θα λειτουργεί τακτικά όταν θα αναδιαμορφωθεί. Δείτε το παρακάτω βίντεο και σκεφτείτε πώς το σωφρονιστικό σύστημα μπορεί να χωριστεί σε δύο μεγάλες φάσεις – την τιμωρία και την αποκατάσταση.