Ενότητα 3 Προσωπικοί και εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχειριση χρόνου

  • Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση του χρόνου μας
  • λόγοι που χάνουν χρόνο και πώς να τους αντιμετωπίσεις
  • Πρακτική άσκηση: συντάξτε μια λίστα με σπατάλη χρόνου και βρείτε ιδέες για την πρόληψη ή την αντιμετώπισή τους
  • Ο προσωπικός ρυθμός και η απόδοση κορυφώνονται
  • Πρωινοί και νυχτερινοί τύποι: δοκιμάστε τον εαυτό σας για να μάθετε ποιος τύπος είστε
  • Καταστάσεις άγχους, εργασία και διαχείριση χρόνου
  • Πρακτικές ψυχικής υγείας για την πρόληψη του άγχους και τη διαχείριση του χρόνου