Ενότητα 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

  • Τι είναι η διαχείριση του χρόνου και γιατί το χρησιμοποιούμε
  • Πως η διαχείριση του χρόνου έχει γίνει αντιληπτή διαμέσου του χρόνου
  • Χαρτογράφηση πραγματικής κατάστασης: βασικοί τομείς διαχείρισης χρόνου στη διαχείριση χρόνου 4ης γενιάς
  • Δραστηριότητα: χαρτογράφηση του τρόπου με τον οποίο κατανέμετε το χρόνο σας σε διάφορους τομείς της ζωής σας