Ψηφιακές Δεξιότητες Μάθησης και Επικοινωνίας

Last updated: 24 Μαΐου, 2022

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ήρθατε στην Ενότητα 5: Δεξιότητες ΤΠΕ (Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη)

  • Ανάλυση της επικρατούσας κατάστασης και των θεμάτων που σχετίζονται με τις Ψηφιακές Δεξιότητες Μάθησης και Επικοινωνίας
  • Κατανόηση της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού και είσοδος των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής
  • Κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των πρώην κρατούμενων
  • Αναγνώριση της απόκτησης των Ψηφιακών Δεξιοτήτων Μάθησης και Επικοινωνίας ως ένα βασικό εργαλείο για τους πρώην κρατούμενους
  • Κατανόηση της περιπλοκότητας του ρόλου να εργάζεσαι επαγγελματικά με πρώην κρατούμενους

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled