Ψηφιακές Δεξιότητες Μάθησης και Επικοινωνίας

Last updated: 22 Νοεμβρίου, 2022

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ήρθατε στην Ενότητα 5: Ψηφιακές Δεξιότητες Μάθησης και Επικοινωνίας (Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη)

  • Εκμάθηση βασικών λειτουργιών του υπολογιστή και των βασικών στοιχείων του
  • Κατανόηση της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού και της εισαγωγής ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις πτυχές της ζωής
  • Εντοπισμός των κενών στην εκπαίδευση αποκατάστασης
  • Αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών των πρώην κρατουμένων
  • Αναγνωρίζοντας την απόκτηση δεξιοτήτων ΤΠΕ ως θεμελιώδους εργαλείου για τους πρώην κρατούμενους
  • Κατανόηση του περίπλοκου ρόλου των επαγγελματιών που εργάζονται με πρώην κρατούμενους και νυν κρατούμενους

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Enrolled